Enel PS, kao inženjerska kuća, većinu svoje energije usmerava ka kompleksnim rešenjima prilagođenim biznisu korisnika, što vama omogućava da se fokusirate na svoje osnovno poslovanje.

enelps-line

Izazovi

home-img

Mi preuzimamo konsultantske, razvojne i servisne projekte na sebe i pružamo kompletnu uslugu korisniku u oblasti Data Centara.

Enel PS se tokom prethodnih 20 godina bavi kompleksnim rešenjima u obezbeđivanju pouzdanosti i kontinuiteta poslovanja IT infrastrukture. Samim time, akumulacija znanja i veština koje posedujemo omogućava nam da pružimo rešenje koje će biti ekonomično, efikasno i pouzdano.

Kompleksna rešenja prilagođena biznisu korisnika

Kompleksna rešenja

home-img

ENEL PS, kao inženjerska kuća, većinu svoje energije usmerava ka kompleksnim rešenjima prilagodjenim biznisu korisnika, što vama omogućava da se fokusirate na svoje osnovno poslovanje.

Mi preuzimamo konsultantske, razvojne i servisne projekte na sebe i pružamo kompletnu uslugu korisniku u oblasti kojom se bavimo. ENEL PS je imao priliku da se bavi najraznovrsnijim izazovima u obezbeđivanju stabilnosti i kontinuiteta poslovnih procesa. Samim tim, akumulacija znanja i veština koje posedujemo omogućava nam da pružimo rešenje koje će biti ekonomično, efikasno i pouzdano.

home-img

Kao glavnu granu naših rešenja ističemo rešenja infrastrukture Data Centara, koja predstavljaju spoj više disciplina, a realizacija tih rešenja zahteva maksimalnu profesionalnost, tehnička znanja i iskustvo iz svake oblasti.

Sa referencama u Data Centrima pokazali smo svu veštinu izrade rešenja u različitim tehnologijama, topologijama i oblastima poslovanja.

Kontaktirajte nas, da zajedno rešimo vaš problem u oblasti Data Centara, energetske efikasnosti, energetike ili obnovljivih izvora energije.