Enel PS, kao inženjerska kuća, većinu svoje energije usmerava ka kompleksnim rešenjima prilagođenim biznisu korisnika, što vama omogućava da se fokusirate na svoje osnovno poslovanje.

Mediji

Modularni koncept data centra

Moderno ICT poslovanje i stalne promene u IT opremi zahtevaju od data centra modularnost, efikasnost i upravljivost, a to se naročito odnosi na UPS napajanje i klimatizaciju. ENEL PS uspešno implementira TIA‑942‑A standard.

Prefabrikovani elementi data centra omogućavaju:

  • jednostavnije projektovanje i izgradnju,
  • kraće vreme realizacije uz manje rizike i
  • jednostavno proširenje.

Prefabrikovani elementi mogu da budu osnovni elementi infrastukture, kao što su moduli IT celine (IT pod), elektronapajanja i hlađenja. Pored toga, najčešće se sreću grupisane prefabrikovane celine i na kraju, rade se i prefabrikovani all‑in‑one data centri. Moduli infrastrukture omogućavaju najveći stepen pouzdanosti DC, jer su samostalni, nisu funkcionalno vezani sa ostalim modulima pa u slučaju otkaza jednog modula ostali mogu da nose potreban kapacitet (redundansa sistema N+1 ili N+N). Realizacija nivoa pouzdanosti Tier III ili Tier IV, kao i kasnija sertifikacija akreditovanih tela, jednostavne su pomoću ovog koncepta. Moduli UPS napajanja sadrže sve što je potrebno za neprekidnu isporuku čistog napajanja, uključujući eksterni by‑pass ormar za slučaj popravke UPS­a, distribuciju napajanja za potrošače s prekidačima, dojavu požara i gašenje, kao i hlađenje samog kontejnera sa opremom. Prefabrikovani kontejneri za spoljašnju ugradnju posebna su kategorija. Obezbeđuju nekoliko prednosti u odnosu na sva druga rešenja data centra: • prevazilaze problem nedostatka prostora u samom objektu (montaža u dvorištu), • prevazilaze probleme vezane za protivpožarne uslove i ograničenja nosivosti poda i instalacionih vertikala u samom objektu (objekti se uglavnom projektuju za boravak ljudi, dok je oprema po metru kvadratnom znatno teža), • najjednostavnija i najbrža montaža (istovar i postavljanje kranom), • skraćuju rok isporuke (montaže).

TIA‑942‑A standard

Trošak gubitka ili pada Data centra poskupeo je u poslednjih pet godina i kompanije su više nego ikada suočene s njegovim posledicama. Jedan minut down‑ time­a u proseku danas košta 8000 dolara. Ovaj trošak uključuje štetu na osetljivim (mission critical) podacima u DC, indirektni uticaj tog incidenta na organizacionu produktivnost, štetu na samoj opremi (infrastrukturi) koja je otkazala, pravne i administrativne troškove koji prate ovakav događaj i na kraju trošak poljuljanog poverenja. Otkaz (downtime) DC predstavlja ozbiljnu pretnju i razlog za dobru analizu rizika i tro­ škova po poslovanje. Najprostija analiza godišnjih prihoda (8.600 časova u godini) može dati brzu procenu. Kako standard može da vas spase od neželjenog događaja? TIA­942­A je najbitniji standard u oblasti data centara i najviše se koristi širom sveta. Njegova najbitnija uloga jeste da sačuva investitora od nepotrebnih tro­ škova u određenim segmentima infrastrukture DC. Pokriva sve segmente data centara (skraćenica TEAM):

  • Telekomunikacionu opremu
  • Električne instalacije
  • Arhitekturu (uključuje: fizičku bezbednost, obezbeđenje, zaštitu od požara…)
  • Mašinske instalacije TIA­942­A razlikuje četiri nivoa pouzdanosti, gde je Rated‑4 najviši.

Temeljnim sagledavanjem Bussines Continuity plana i planiranjem pouzdanosti prema nivou 3 ili 4, uštedećete nepotrebne izdatke za opremu i postići visok nivo pouzdanosti, s mogu­ ćnošću jednostavnog održavanja tokom rada data centra. TIA je telo koje je akreditovao ANSI (član globalne ISO organizacije za standardizaciju) za kreiranje, reviziju i unapređenje standarda TIA 942.

Miloš Stojković, Solutions-Product Manager, ENEL PS