Enel PS, kao inženjerska kuća, većinu svoje energije usmerava ka kompleksnim rešenjima prilagođenim biznisu korisnika, što vama omogućava da se fokusirate na svoje osnovno poslovanje.

Senzori

Rana detekcija pojave vatre je od ključnog značaja za sve vlasnike i upravnike zgrada. U našoj ponudi imamo rešenja za protivpožarnu zaštitu i zaštitu života, koja su dizajnirana da vam obezbede upozorenje u ranoj fazi i maksimalno vreme za reagovanje.

Sistemi za otkrivanje požara i alarmni sistemi mogu da se koriste nezavisno kao:

  • Otkrivanje požara
  • Otkrivanje provala
  • Kontrola pristupa
  • Video nadzor i analitika
  • ili u okviru integrisanog sigurnosnog sistema, kombinovani u jednom sistemu, kojim se unapređuje protivpožarna bezbednost radnog mesta.